Elektromagnetische Interferentie

 

Electromagnetische interferentie

EMI-1

 

 

 

 

 

 

*****Elektro Magnetic Interference

 

Electromagnetische interferentie ( EMI) , ook wel genoemd  radiofrequentie storing of RFI,  is een verstoring die een elektrisch circuit beïnvloed als gevolg van, hetzij elektromagnetische inductie of elektromagnetische straling die wordt uitgezonden door een externe bron.

De storing kan een bestaand signaal onderbreken, belemmeren of anders degraderen dan wel beperken in de effectieve uitvoering van een circuit. Deze effecten kunnen variëren van een eenvoudige afbraak van gegevens tot een totaal verlies van die gegevens.  De bron kan een object zijn van kunstmatige of natuurlijke snel veranderende elektrische stromen, zoals het overgedragen door ​​een elektrisch circuit  of door de zon.

EMI kan doelbewust worden gebruikt als stoorzender , zoals bij sommige vormen van elektronische oorlogsvoering of onbedoeld optreden als gevolg van ongewenste emissies bijvoorbeeld door intermodulatie producten en dergelijke. Het beïnvloedt vaak de ontvangst van AM-radio in stedelijke gebieden maar het kan ook invloed hebben op de mobiele telefoon , FM-radio en televisie -ontvangst , zij het ​​in mindere mate.

 

Normen:

Het Comité International Spécial voor radiostoring of CISPR (Franse acroniem voor “Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques”),  is een commissie van de International Electrotechnical Commission (IEC) en stelt internationale normen op voor uitgestraalde en geleide elektromagnetische interferentie.

Deze zijn civiele normen voor huishoudelijke, commerciële, industriële en de automotive sector.  Deze normen vormen tevens de basis van andere regionale en nationale normen met name de Europese normen (EN) geschreven door CENELEC.

Geïntegreerde schakelingen vormen vaak een bron van EMI en vooral bij grote electronische voorwerpen zoals bij heatsinks, printplaten voor vliegtuigen en dikke kabels.

Elektromagnetische interferentie bij led verlichting kan grotendeels te wijten zijn aan het systeem waarbij in de LED voeding wordt overgeschakeld van de geleverde wisselspanning tot een gelijkspanning.  Het omzetten resulteert in het ontstaan van een circuit met veel inductie  in het elektrisch veld.

Om dit te voorkomen dienen de grote stroomvoerende spoelen afzonderlijk te worden afgeschermd om het veld te beschermen  en de voeding zelf kan ook nog eens elektrisch worden afgeschermd door bijvoorbeeld een metalen omkasting.

De reden dat veelal goedkopere LEDs interferentie veroorzaken is een direct gevolg van de ontwerpkeuzes.  Alle methoden die worden gebruikt om Elektro Magnetische Interferentie effecten te voorkomen vereisen een afscherming in de circuits dan wel andere ruisonderdrukking componenten wat echter wel gepaard gaat met extra hogere materiaalkosten. In een sterk concurrerende LED-lamp markt proberen sommige fabrikanten de productiekosten te verlagen, zodat ze de prijs van hun product kunnen verlagen en meer aantrekkelijk lijken voor de gemiddelde koper.  De energie-efficiëntie lijkt de belangrijkste drijfveer te zijn voor veel LED-fabrikanten en functies zoals EMI preventie (en niet te vergeten lichtkwaliteit en kleur consistentie), krijgen weinig aandacht.

Bij onze Led lampen gebruiken we elektronische transformatoren met geschakelde voedingen die de voorwaartse stroom in- en uitschakelen bij hoge frequenties om het energieverlies te minimaliseren.  Deze hogere frequenties worden daarbij goed gefilterd zodat het niet kan leiden tot RFI emissie.