Energie Investerings Aftrek naar 58%

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten ) van deze middelen sinds 6 januari 2016 extra 58% aftrekbaar van de fiscale winst.Dit is aanzienlijk meer dan voorheen.

Ook worden er in sommige gemeenten ook nog extra subsidies verschaft bij het toepassen van Led verichting.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>