Energie Investerings Aftrek

 

In het kader van de Energie Investerings Aftrek geldt voor LED-verlichting systemen de norm 210506. Deze is bestemd voor verlichting in bedrijfsgebouwen.

De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen.

Voor binnenverlichting vallende onder NEN-EN 12464-1.  Onder de specifieke lichtstroom wordt verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in Lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen in Watt.

De metingen dienen voor elk verlichtingselement verricht te worden door geaccrediteerde instellingen. Elektrische- en fotometrische metingen dienen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling  te zijn opgenomen.

De uitvoering van betreffende wet wordt gedaan door Agentschap NL (Min. van Economische Zaken).

De europese instelling Laborelec te Linkebeek (bij Brussel) is geaccrediteerd als volwaardig meetinstituut.  De metingen worden hier gedaan in een bol van Ulbricht na het bereiken van het thermische regime volgens de norm IES-LM-79.

Ministerie van Economische Zaken

 

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten ) van deze middelen sinds 6 januari 2016 extra 58% aftrekbaar van de fiscale winst. Hierdoor ontstaat een nettovoordeel van ongeveer 14 procent voor EIA aanvragers.

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het bedrag aan energie-investeringen is voor het bedrijfsmiddel minimaal € 450,=.
  • het totale bedrag als energie-investering per kalenderjaar dient minimaal € 2300,= te zijn.
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst en voldoet aan de normen.
  • hetzelfde bedrijfsmiddel kan niet zowel voor energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk w0rden toegepast.

Onze XL-LED-TL buizen zijn bij Laborelec officieel gecertificeerd in de breedtes 120 cm en 150 cm.

Gecertificeerd voor de kleuren warmwhite, natural white en coolwhite. 

Voor het formaat 60 cm tevens in de kleuren warmwhite en natural white conform verslag nr. LBE02769247-0.2

 Aan deze door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden verbonden.