Gezondheidsaspecten

Licht en gezondheid

Onze ogen hebben een zenuwverbinding met de hersenen waardoor zowel fysiologische als psychologische processen worden aangestuurd. De stichting Onderzoek Licht & Gezondheid heeft vastgesteld dat de directe effecten van het licht onze prestaties, de vermoeidheid en alertheid beïnvloeden.  Extra licht overdag vertraagt de cognitieve achteruitgang bij dementerenden en reduceert nachtelijke onrust bij Alzheimer patiënten.
Ook is komen vast te staan dat een relatieve onderbelichting de kans op het maken van fouten aanzienlijk vergroot. Naast voedsel, water en lucht is licht een noodzakelijk element dat onze geestelijke en lichamelijke gezondheid beïnvloedt.
 
Lichtniveau
 
Vanuit medisch onderzoek is men tot de conclusie gekomen dat niet alleen de visuele lichtbehoefte maar ook de non-visuele lichtbehoefte het menselijk organisme beïnvloed.  Vooral bij gasontladingslampen (Tl-buizen) ontstaat een gebrek aan volledig spectraal licht waardoor verschijnselen waarneembaar worden van hoofdpijn, het verslappen van de concentratie en vermoeidheid.
 
De juiste hoeveelheid licht wordt bepaald door de drie menselijke behoeften:
  • Visueel comfort, waarbij de werkende mens zich goed voelt en een bijdrage levert aan een hoog productieniveau.
  • Visuele prestatie waardoor het de werkende mens mogelijk wordt gemaakt zijn visuele taken uit te voeren onder moeilijke omstandigheden en gedurende langere periodes.
  • De luminantieverdeling in het gezichtsveld voor het goed functioneren van de oogbewegingen.

Het lichtspectrum

Het lichtspectrum van daglicht omvat infrarode en ultraviolette stralingen en kan in negatieve zin o.a. onze huid beïnvloeden. Ultraviolette licht trekt ook ongedierte aan hetgeen juist niet het geval is bij LED verlichting, zodat de hygiëne wordt bevorderd.
 

LED-TL met gepolariseerde lichteigenschappen.