Voorlichting

Voorlichtingsrubriek over begrippen en regels in de techniek van LED verlichting.

  1. Nieuwe ontwikkelingen.
  2. Vormgeving en wetten.
  3. Rendement en lichthoeveelheid nader bekeken.

 

  • Onze XL-LED-TL buizen zijn getest door Laborelec en voldoen aan de gestelde normen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor de regelgeving van de Energie Investerings Aftrek.
  • Vele TL buizen zelfs van bekende merken voldoen niet aan deze regelgeving.
  • Bekend is gegeven dat de controle op naleving zal worden verhoogd. Boetes bij onjuiste toepassing niet zullen uitblijven.

Er is ook een regelgeving van de Europese Commissie waaraan zal moeten worden voldaan. Er was dienaangaande weinig controle maar met name in Duitsland is men gestart met een meer intensieve controle en moeten alle buizen verwijderd worden die niet voldoen aan de norm.

voorlichting Led verlichting

Tijdige voorlichting over LED verlichting is gewenst.

  • Elektromagnetische interferentie ( EMI) wordt ook steeds belangrijker in een wereld vol elektronische apparatuur waarbij signalen kunnen worden verstoord.
  • Elektromagnetische interferentie bij LED verlichting kan grotendeels te wijten zijn aan het systeem waarbij in de LED de voeding wordt overgeschakeld van de geleverde wisselspanning tot een gelijkspanning.  Het omzetten hierbij resulteert in het ontstaan van een circuit met veel inductie  in het elektrisch veld.
  • Om dit te voorkomen dienen de grote stroomvoerende spoelen afzonderlijk te worden afgeschermd om het veld te beschermen.  De voeding zelf kan ook nog eens elektrisch worden afgeschermd door bijvoorbeeld een metalen omkasting.

De EMI storing kan een bestaand signaal onderbreken, belemmeren of anders degraderen dan wel beperken in de effectieve uitvoering van een circuit. Deze effecten kunnen variëren van een eenvoudige afbraak van gegevens tot een totaal verlies van die gegevens.

Voor meer informatie klik op de betreffende pagina’s

zoals rechts vermeld onder de rubriek   “ANDERE PAGINA’S”.

Voor informatie over visuele prestaties en visueel comfort bij de toepassing van ledverlichting zie onze rubriek “Gezondheidsaspecten”.